TEAM CDA-SD : Samen voor een sterk Schouwen-Duiveland.

IMG_0389Gezonde economie levert banen op!
Zeker weten!  Daarom actief ondernemersbeleid : met verruiming bedrijfsbestemming en soepeler meedenken.  En actief aan de slag om winkels en werk in Zierikzee te behouden, door vrij parkeren op zaterdag. Actiever en commerciëler bedrijfsacquisitie.

Samenwerken scholen ?  
Helemaal voor, vergeet alleen niet meer te doen aan kinderopvang, vervoer. Bevorderen samenwerking Radar & Obase en meer inzetten op regioscholen. Daadkrachtige hulp en ondersteuning voor kansarme jongeren.

IMG_0381Hoe houden we dorpen leefbaar?                                                                                                                                                                             Door een actiever dorpskernen-beleid. Samen ontwikkelen van een dorpsvisie met een vast budget per kern, gerelateerd aan  de zelfwerkzaamheden door de inwoners.    Verdubbeling van aantal BOA’s -Bijzondere Opsporings Ambtenaren- tegen toename vandalisme en voor veiligere kernen.

Kunnen we meer betekenen voor zorg en senioren ?
Jazeker, zorg en ondersteuning waar dat noodzakelijk is, maar ook betaalbaar voor een ieder. Noodzakelijke zorg voor kwetsbare medemens verlenen door professionals. Mantelzorg meer waarderen en ondersteunen. Groter aanbod van levensloopbestendige woningen.

IMG_0393.JPG (2)Toerisme = overlast?

Juist, een uitdaging. Om deze belangrijke economische basis voor ons eiland samen in goede banen te leiden. Denk aan het verbeteren van doorstroom op de wegen van, naar èn op ons eiland. Graag zien we ook snel meer fiets- en ruiterpaden voor inwoners en toeristen. Rolstoelvriendelijke duinovergangen en langer vrij parkeren aan het strand.

IMG_0395.JPG (2)Voedselbank? Kledingbank? 
Prachtige initiatieven maar eigenlijk schaamtevol dat ze nodig zijn.   Stimuleren en daadkrachtig ondersteunen van wijk- en buurt initiatieven. Inzet vrijwilligers verhogen met extra middelen.

IMG_0388Land en zee, hebben we daar iets mee?
Natuurlijk, ons eiland is land in zee! Wij willen ons open groene landschap behouden waar ruimte blijft om te ondernemen en nieuwe ontwikkelingen stimuleren. Verdere (overheids)regelgeving beoordelen voor inpassing in de regio.

IMG_0339


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

%d bloggers like this: