Welkom op de website van CDA Schouwen-Duiveland 
Maak op de website kennis met ons team en verkiezingsprogramma! Zit je geld op? Ik kan je opvrolijken. Ga naar de site fruitmachine gratis spelen, speel en geniet van je winst!

SAMEN VOOR EEN STERK SCHOUWEN-DUIVELAND

Gezonde economie levert banen op!

Zeker weten! Daarom actief ondernemersbeleid : Ondersteuning van het MKB met oa verruiming van bedrijfsbestemming en doen wat wel mogelijk is. Actief aan de slag om winkels en werk in Zierikzee te behouden, door invulling van het Business park en het ontwikkelen van het winkelgebied.

Samenwerkende scholen?

Helemaal voor! Goed onderwijs is van levensbelang. We vinden goede voor, tussen en na schoolse opvang belangrijk. Bevorderen van samenwerking bijv. door het mede organiseren van nabij gelegen onderwijs. De decentralisaties bieden de kans om jeugdzorg en (speciaal) onderwijs beter op elkaar af te stemmen.

Hoe houden we de dorpen leefbaar?

Door een goed dorpskernen-beleid. Met de inwoners ontwikkelen we van een dorpsvisie met een budget per kern, Verdubbeling van aantal BOA’s -Bijzondere Opsporings Ambtenaren- tegen vandalisme en voor veiligere kernen.

 
Kunnen we meer betekenen voor zorg & senioren?

Jazeker iedereen mag meedoen! Zorg en ondersteuning waar dat noodzakelijk is, maar ook betaalbaar voor iedereen. Lijf gebonden zorg wordt verleent door professionals. Mantelzorg meer waarderen en ondersteunen. Beter aanbod van levensloopbestendige woningen.

 
Toerisme = overlast?

Juist, een uitdaging. Om deze belangrijke economische basis voor ons eiland samen in goede banen te leiden. Denk aan het verbeteren van doorstroom en veiligheid op de wegen van, naar èn op ons eiland. Graag zien we ook snel meer fiets- en ruiterpaden voor inwoners en toeristen. Rolstoelvriendelijke duinovergangen en langer vrij parkeren aan het strand.

 
Voedselbank? Kledingbank?

Prachtige initiatieven want ze zijn nodig. Wel willen we ze overbodig maken Door het stimuleren en daadkrachtig ondersteunen van wijk- en buurt initiatieven. Inzet vrijwilligers ondersteunen door de inzet van extra middelen.

 
Land en zee, hebben we daar iets mee?

Natuurlijk, ons eiland is land in zee! Wij willen ons open groene landschap behouden waar ruimte blijft om te ondernemen en nieuwe ontwikkelingen stimuleren. Verdere (overheids)regelgeving beoordelen voor inpassing in de regio.

EERSTVOLGENDE EVENEMENTEN

    There are no upcoming events at this time.


LAATSTE NIEUWS

  • Daniel-1
Vooruitkijken op het nieuwe jaar

Beste CDA’ers, Allereerst wens ik jullie namens alle mensen van Team CDA alle goeds, veel liefde, geluk maar bovenal een goede gezondheid toe voor het jaar dat voor ons ligt. Voordat we vooruit kijken naar wat in het politieke jaar voor ons ligt wil ik kort terugkijken op het afgelopen jaar. In

Lees meer

  • haersma-buma-sybrand-anp
Brief van Sybrand Buma

Beste CDA vrienden, Over een paar dagen is het kerstmis. Het is een feest dat we het liefst samen vieren met gezin, familie en vrienden. Een paar dagen waarin we de onzekere wereld om ons heen even willen inruilen voor de geborgenheid van de naaste familie. Kerst is ook het feest van vrede. Vrede

Lees meer

  • krokusjes bij gementehuis
zierikzee
foto dirk-jan gjeltema
Motie Woningbouwplancapaciteit

Er is door de CDA in de gemeenteraad van dec.2014 een motie ingediend en recentelijk in werking gesteld inzake de z.g. verborgen woningbouwplancapaciteit, wat inhoudt dat er een groot aantal bestemmingen zijn waar een woning gebouwd kan worden maar waarvan de omgevingsvergunning nog niet is

Lees meer