Vooruitkijken op het nieuwe jaar

Vooruitkijken op het nieuwe jaar

Vooruitkijken op het nieuwe jaar

Beste CDA’ers,

Zit je geld op? Ik kan je opvrolijken. Ga naar de site fruitmachine gratis spelen, speel en geniet van je winst! Allereerst wens ik jullie namens alle mensen van Team CDA alle goeds, veel liefde, geluk maar bovenal een goede gezondheid toe voor het jaar dat voor ons ligt.

Voordat we vooruit kijken naar wat in het politieke jaar voor ons ligt wil ik kort terugkijken op het afgelopen jaar.

In januari 2015 was het dan zo ver, veel zorg taken werden vanuit het Rijk overgedragen naar de gemeenten terug kijkend kan gezegd worden dat dit op Schouwen Duiveland in z’n algemeenheid goed verlopen is. Iedere maand is, op initiatief van Marleen van Kooten raadslid voor het CDA, de gemeenteraad door het college bij gesproken op dit onderwerp veel dingen gingen goed maar ook zaken die niet goed gingen kwamen aan de orde. De opgave voor dit jaar is te zien of de zorg die nodig is ook daadwerkelijk op een goede manier wordt uitgevoerd.

In het eerste kwartaal is ook woningbouw capaciteit voor Schouwen Duiveland aan de orde geweest voor het CDA is belangrijk dat er in iedere kern gebouwd kan worden gebouwd naar behoefte. Voor bijv. Bruinisse heeft Jan Bij de Vaate namens het CDA zich hard gemaakt om de locatie aan de Dorpsweg beschikbaar te maken als woongebied zodat daar ook woningen gebouwd kunnen worden.

In het tweede kwartaal is Brouwerseiland opnieuw aan de orde geweest in de gemeenteraad, een ontwikkeling die veel inwoners, zowel voor- als tegenstanders, bezig houdt. Het beeldkwaliteitsplan is door de gemeente vastgesteld. Belangrijker nog is dat op initiatief van het CDA is besloten dat de ontwikkelaar, surfers, recreatie en gemeente met elkaar om de tafel gaan om er zo voor te zorgen dat met name de belangen van de surfers zo goed mogelijk behartigd worden.

Maatwerk in Brandweerzorg was en is nog steeds een heikel punt. Wanneer de plannen doorgaan betekent dit dat Dreischor niet meer te bereiken is binnen de door de Veiligheids Regio zelf vastgestelde norm. NB deze is al 2 minuten hoger dan in andere regio’s. Voor het CDA is dit niet te verteren. Probleem is wel dat de gemeenteraad hier nagenoeg niets meer over te zeggen heeft. Bij wet is geregeld dat alle bevoegdheden bij de Veiligheidsregio zelf liggen.

Ook voor het aangezicht van Zierikzee is er door de gemeenteraad een mooi besluit genomen. De gemeenteraad heeft besloten een verklaring van geen bedenking af te geven voor de omgevingsvergunning van Modragon. Achter de schermen is er veel en intensief contact geweest met de direct omwonenden zodat ook hun belangen goed worden meegenomen en geborgd in de te verstrekken omgevingsvergunning.

Mocht je eens mee willen praten en meedenken met de fractie iedere dinsdagochtend komen we bij elkaar in het gemeentehuis je bent van harte welkom!

Het komende jaar is er opnieuw veel werk te verrichten de fractie van het CDA maakt zich er hard voor dat inwoners op tijd en goed betrokken worden bij beslissingen die hen aan gaan. Of dit nu gaat om omgevingsplannen, de veranderingen in de zorg, opvang van statushouders, aanpassingen van bestemmingplannen etc. Wij zijn er voor u!

Namens alle mensen van Team CDA

Daniel Joppe

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *